افسردگی:

- ازدست دادن علاقه،بی حوصلگی ودلزدگی،ناتوانی ازلذت بردن.

- احساس ناامیدی، بی حالی وخستگی.

- بی خوابی،خواب زیاد یاناراحتی.

- گوشه گیری اجتماعی،احساس بی ارزش بودن ومورد نیاز نبودن.

- بی اشتهایی یا پرخوری،یبوست.

- ازدست دادت میل جنسی.

- مشکل داشتن درتصمیم گیری،مشکل داشتن در تمرکز.

- یکباره به گیریه افتادن بدون توضیح مشخص.

- احساس گناه شدید به خاطر وقایع بی اهمیت یا خیالی.

- تحریک پذیری ،بی قراری،افکارخودزنی و خودکشی.

- دردهای مختلف مثل سردرد،دردقفسه سینه بدون شواهدی ازبیماری جسمی.

علل:

- برای بیماری افسردگی واقعی هیچ علت یگانه وروشنی نمی توان متصور بود.

-بعضی ازعوامل زیست شناختی مثل بیماریهای جسمی،اختلالات هورمونی،یابعضی داروها می توانندنقش داشته باشند.

- عوامل اجتماعی وروانی نیز می توانند نقش داشته باشند.

- اختلالات ارثی نیز می توانند موثر باشند.

- بروزاین حالت ممکن است با تعداد وقایع ناراحت کننده زندگی فرد ارتباط داشته باشد.

عوامل تشدید کننده بیماری:

- عصبانیت یا احساس دیگری که فرو خورده شده باشد.

- داشتن شخصیتی وسواسی ،منظم و جدی،تکامل گرا یاشدیداً وابسته.

- سابقه خانوادگی افسردگی.

- وابستگی به الکل ومواد مخدر.

- شکست در کار،ازدواج یاروابط با دیگران.

- مرگ یافقدان یکی از عزیزان.

- ازدست دادن یک چیزمهم(شغل،خانه،سرمایه).

- تغییرشغل یانقل مکان به یک جای جدید.

- انجام بعضی از اعمال جراحی مثل برداشتن سینه به علت سرطان.

- وجود یک بیماری یا معلولیت عمده.

- گذرازیک مرحله از زندگی به مرحله دیگر،مثل یائسگی یاباز نشستگی.

- محرومیت از داروها و مواد محرک مثل کوکائین،آمفتامینها یاکافئین.

- بعضی از بیماریها مثل دیابت،سرطان لوزالمعده واختلالات هورمونی.

پیشگیری:

- تغییرات عمده زندگی راپیش بینی وآمادگی لازم برای مواجهه شدن با آنها راکسب کنید.

- حتی الامکان از عوامل خطر پرهیز کنید.

در چه شرایطی باید به روانپزشک مراجعه نمود؟

- اگرشما یایکی از اعضاءخانواده تان علائم افسردگی دارید.

- اگراحساس تمایل به خودزنی،خودکشی یا ناامیدی دارید.

درمان:

- مصرف مرتب دارو تحت نظر روانپزشک.

- صحبت با روانشناس.

- بادوستان وخانواده صحبت کنید.

- بطور منظم ورزش کنید.

- یک رژیم غذای متعادل و کم چرب داشته باشید.

- الکل ومواد مخدر مصرف مصرف نکنید.

- کارهای عادی زندگی خود را ادامه دهید.

- فیلمهای خنده داروشاد ببینید.

- درصورت امکان به تعطیلات بروید.

- احساسات خود رادر یک دفتر خاطرات روزانه بنویسید.

- سعی کنید مشکلات را درروابط بادیگران حل کنید.

-مسئولیت خود را تا زمان بهبودی به فرد دیگری واگذار کنید.

-به گروههای حمایتی درمورد افسردگی بپیوندید.

/ 1 نظر / 52 بازدید